Search

Search Results

Results 11-20 of 20 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Bùi Mai Anh;  Advisor: TS: Nguyễn Thị Thúy (2015)

  • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần quốc tế Sen Việt

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Lê Vũ Huy;  Advisor: Trần Thị Thùy Linh (2015)

  • Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Trường Thịnh qua các năm 2011-2013 bằng các phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phân tích thống kê và phương pháp Dupont để đưa ra đánh giá và kết luận từ cơ sở là các số liệu được cung cấp và thực trạng tình hình hoạt động của công ty. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty này.