Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần dịch vụ điều hòa không khí Việt - Nhật
Authors: Lê Đình Vượng
Keywords: Tài chính; Tài sản ngắn hạn; Quản lý; A18509
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Các nhân tố ảnh hưởng, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần dịch vụ điều hòa không khí Việt Nhật
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8559
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002102_A18509_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002102_A18509.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 24,37 MB

  • Format : Adobe PDF