Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thiết bị nặng HLC Việt Nam
Authors: Vũ Thị Vân Anh
Advisor: Th.s Lê Thanh Nhàn
Keywords: Sử dụng tài sản; A20887; Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Hệ thống hóa và sáng tỏ thêm lý luận về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp thay đổi cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8455
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003351_A20887_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003351_A20887.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 26,02 MB

  • Format : Adobe PDF