Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Hương Giang Cẩm Phả.
Authors: Võ Bảo Long
Advisor: TS. Ngô Thị Quyên
Keywords: Tài chính; Phân tích tài chính; A29197
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp.Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Hương Giang Cẩm Phả. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần thương mại Hương Giang Cẩm Phả.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8396
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004196_A29197_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004196_A29197_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF