Item Infomation


Title: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần quốc tế Sen Việt
Authors: Bùi Mai Anh
Advisor: TS: Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Tài chính; Phân tích tài chính; A19365
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần quốc tế Sen Việt
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8456
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003223_A19365_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003223_A19365.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 30,31 MB

  • Format : Adobe PDF