Item Infomation


Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đặng Thu Hà
Advisor: TS. Chu Thị Thu Thuỷ
Keywords: Tài chính; Giá cổ phiếu thường; A29198
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Tổng quan lý thuyết về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu: Đưa ra các cơ sở lý luận, trình bày quy trình cụ thể để nghiên cứu đề tài trong cơ sở thực tiễn. Kết quả nghiên cứu về giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành thực phẩm – đồ uống. Từ kết quả nghiên cứu được ta xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá cổ phiếu thường, đưa ra các ý kiến để tối đa hóa tác động tích cực và tối thiểu hóa tác động tiêu cực.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8408
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004195_A29198_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 365,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004195.A29198_FN499_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF