Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Trường Thịnh
Authors: Lê Vũ Huy
Advisor: Trần Thị Thùy Linh
Keywords: Tài chính; Tài sản ngắn hạn; A17549
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Trường Thịnh qua các năm 2011-2013 bằng các phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phân tích thống kê và phương pháp Dupont để đưa ra đánh giá và kết luận từ cơ sở là các số liệu được cung cấp và thực trạng tình hình hoạt động của công ty. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty này.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8547
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002607_A17549_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002607_A17549.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 28,77 MB

  • Format : Adobe PDF