Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu qủa sử dụng tài sản tại công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.
Authors: Bùi Tuấn Anh
Advisor: Th.S: Lê Thị Hà Thu
Keywords: Tài chính; Sử dụng tài sản; A23789
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dùng tài sàn tại công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2016.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8450
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003574_A23789_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003574_A23789.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 50,7 MB

  • Format : Adobe PDF