Search

Search Results

Results 1-10 of 24 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
 • Book


 • Authors: Dave Chaffey (2008)

 • eMarketing excellence successfully combines breadth of subject mater with a depth that gives the reader more than a superficial understanding of the issues. Smith and Chaffey have also broken down the subject into the type of granular level that should allow busy marketing managers to find exactly what they need in the few moments that they have in the working environment"

 • Book


 • Authors: Lê Thế Giới (2007)

 • Cuốn sách cung cấp một sự tổng hợp khá toàn diện hệ thống các quan điểm lý thuyết (lý thuyết) về quản trị và đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến sự thích ứng của lý thuyết đối với kinh doanh trong môi trường mang tính toàn cầu và năng động. Sự định hướng mang tính ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn đọc tính ứng dụng trong thực tiễn qua việc phân tích và hiểu biết sự đa dạng của các tình huống thực tế của quản trị.

 • Book


 • Authors: Bruce L. Bowerman (2007)

 • Giới thiệu về số liệu thống kê kinh doanh. Trình bày về: thống kê mô tả, xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, phân phối chọn mẫu, khoảng tin cậy, kiểm tra giả thiết, suy luận thống kê dựa trên hai mẫu, thiết kế thử nghiệm và phân tích phương sai, phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, hồi quy bội và xây dựng mô hình, dự báo chuỗi thời gian, cải tiến quy trình bằng cách sử dụng các biểu đồ kiểm soát, thống kê không tham số, các phép kiểm định, lý thuyết ra quyết định

 • Book


 • Authors: Allan G. Bluman (2007)

 • Trình bày về: bản chất của xác suất và thống kê; tần số phân phối và đồ thị; mô tả dữ liệu; xác suất và các quy tắc tính; phân bố xác suất rời rạc; phân phối chuẩn tắc; khoảng tin cậy và cỡ mẫu; kiểm tra giả thiết; kiểm tra sự khác biệt giữa hai phương pháp, hai phương sai và hai tỉ lệ; tương quan và hồi quy; các phép kiểm định khác; phân tích các phương sai; thống kê không tham số; lấy mẫu và mô phỏng

 • Book


 • Authors: Trọng Kiên (2006)

 • Kiến thức phân tích tài liệu kinh doanh trong Microsoft Excel: Excel và số liệu thống kê, các pivot table và giải quyết các vấn đề, tạo mô hình, xếp hàng, đo lường chất lượng..

 • Book


 • Authors: Alpha C. Chiang (2005)

 • Giới thiệu về bản chất của kinh tế học toán học. Các mô hình kinh tế. Phân tích sự cân bằng và so sánh sự cân bằng trong kinh tế. Các bài toán tối ưu. Phân tích động lực học kinh tế.

 • Book


 • Authors: Vũ Thiếu (2001)

 • Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết. Hồi quy bội. Phương pháp ma trận cho mô hình hồi quy tuyến tính. Hồi quy với tiến giả. Phương sai của sai số thay đổi. Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình...

 • Book


 • Authors: Robert C. Feenstra (2008)

 • Combining classic international economics with straight-from-the-headlines immediacy, Feenstra and Taylor’s text seamlessly integrates the subject’s established core content with new topic areas and new ideas that have emerged from recent empirical studies. Like no other textbook it brings cutting-edge theory, evidence, and policy analysis to the field of international economics. International Economics is available as a complete textbook or in two split volumes: International Trade and International Macroeconomics.

 • Book


 • Authors: Ramanathan, Mamu (2002)

 • Offers an ideal combination of econometric theory and hands-on practical training for undergraduate and graduate courses. The authorÂ's ambition is to provide realistic applications without sacrificing theoretical underpinnings. He uses a logical step-by-step approach to walk readers through numerous real-world examples of model specification, estimation, and hypothesis testing. The book also succeeds at being self-contained. By including background information on mathematics, probability, statistics, and software applications, readers have all the information they need in one place.