Search

Search Results

Results 31-40 of 287 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Tạ Thị Minh Hiếu;  Advisor: GS.TS. Lê Thị Quý (2018)

  • - Đánh giá thực trạng và tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bán dâm tại quận Hoàng Mai - Đưa ra mô hình sinh kế cho phụ nữ bán dâm tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội theo phương pháp CTXH, nhằm giúp họ hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. - Đề xuất các giải pháp để phát triển mô hình này