Item Infomation


Title: Công tác xã hội nhóm trong việc hỗ trợ phị nữ bị buôn bán người trở về tái nhập cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng)
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội)
Authors: Đoàn Thị Nhung
Advisor: TS. Vũ Thị Thanh Nhàn
Keywords: Công tác xã hội | Tái hòa nhập | Phụ nữ bị buôn bán | C00733
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - NGhiên cứu lý luận và thực trạng các vấn đề buôn bán phụ nữ và thực trạng phụ nữ bị buôn bán trở về ở xã Nhân Hòa huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn và mong muốn của họ. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp hỗ trợ, can thiệp CTXH nhóm với phụ nữ bị buôn bán trở về.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1097
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00642-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 569,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00642-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF