Item Infomation


Title: Công tác xã hội trong việc nâng cao vai trò của gia đình trong phòng ngừa trẻ vị thành niên phạm tội tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội)
Authors: Nguyễn Thị Hoa
Advisor: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh
Keywords: Công tác xã hội | Vai trò của gia đình | Trẻ vị thành niên phạm tội | C00721
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Hệ thống hóa một số lý thuyết về công tác xã hội với trẻ em (trong đó có trẻ vị thành niên phạm tội). Thu thập, phân tích các tài liệu liên quan về tìm hiểu thực trạng phạm tội và áp dụng phương pháp Công tác xã hội trong việc nâng cao vai trò của gia đình trong phòng ngừa trẻ vị thành niên phạm tội tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1096
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00641-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 678,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00641-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 82,83 MB

  • Format : Adobe PDF