Item Infomation


Title: Sự phối hợp của người bệnh Glôcôm trên máy đo thị trường tại Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2018 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Hà Đức Thiện
Advisor: TS. Bùi Thị Vân Anh
Keywords: Sự phối hợp | Người bệnh Glôcôm | Máy đo thị trường | C00699
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá sự phối hợp của người bệnh Glôcôm khi đo thị trường kế Matrix theo mức độ chính xác của thị trường. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự phối hợp của người bệnh khi đo thị trường kế Matrix
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/488
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.652-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.652-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF