Item Infomation


Title: Chất lượng cuộc sống của người bệnh khô mắt đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2018 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Phạm Thanh Thủy
Advisor: TS. Bùi Thị Vân Anh
Keywords: Người bệnh khô mắt | Điều trị | C00700
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Mô tả chất lượng cuộc sống của người bệnh khô mắt đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2018. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/497
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.664-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.664-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF