Item Infomation


Title: Stress nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan ở nhân viên điều dưỡng khối ngoại Bệnh viện Trung ương Quân đội năm 2018.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Vũ Bá Quỳnh
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Stress nghề nghiệp | Nhân viên điều dưỡng
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Mô tả thực trạng trầm cảm, lo âu và Stress ở nhân viên điều dưỡng khối ngoại Bệnh viện Trung ương Quân đội - Phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng Stress ở đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/478
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

90

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.615-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • LVCH.615-PP.pptx
    Restricted Access
 • Slide
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • LVCH.615-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF