Item Infomation


Title: Hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ bán dâm tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội.
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội)
Authors: Tạ Thị Minh Hiếu
Advisor: GS.TS. Lê Thị Quý
Keywords: Công tác xã hội | Mô hình sinh kế | Phụ nữ bán dâm
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá thực trạng và tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bán dâm tại quận Hoàng Mai - Đưa ra mô hình sinh kế cho phụ nữ bán dâm tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội theo phương pháp CTXH, nhằm giúp họ hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. - Đề xuất các giải pháp để phát triển mô hình này
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1101
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00668-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 695,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00668-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF