Item Infomation


Title: Thực trạng thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ 20-35 tuổi tại 3 xã của huyện Yên Minh, Hà Giang năm 2018 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Vũ Thị Thanh Thủy
Advisor: GS.TS.Phạm Duy Tường
Keywords: Thiếu máu dinh dưỡng | Phụ nữ 20-35 tuổi | Huyện Yên Minh | C00698
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan đến thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ 20-35 tuổi tại 3 xã của huyện Yên Minh, Hà Giang năm 2018.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/484
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.648-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 491,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • LVCH.648-PP.pptx
    Restricted Access
 • Slide
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • LVCH.648-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.648-ND.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF