Search

Search Results

Results 1-10 of 20 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2015)

 • Khóa luận đã hệ thống các vấn đề liên quan đến công tác quản trị các khoản phải thu tại doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó phân tích thực trạng các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng tìm ra được các mặt tích cực và hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty này trong thời gian tới.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Lê Thanh Tùng;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (2019)

 • Cơ sở lý luận về tài sản của doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh – Phong Phú. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh – Phong Phú.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Lê Quỳnh Anh;  Advisor: Ths. Đỗ Trường Sơn (2018)

 • Giới thiệu chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp .Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc . Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Bùi Trí Hải;  Advisor: TS. Phạm Thị Bảo Oanh (2020)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương.