Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần thiết bị và xây dựng Việt Tín Phát.
Authors: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Advisor: TS Chu Thị Thu Thuỷ
Keywords: Tài chính; Phân tích tài chính; A27722
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính công ty cổ phần. Phân tích tài chính công ty Cổ phần Thiết Bị Và Xây Dựng Việt Tín Phát. Giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Thiết Bị Và Xây Dựng Việt Tín Phát.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8099
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004200_A27722_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 251,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004200_A27722_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF