Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần thương mại Khang Vĩnh – Phong Phú.
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Tài chính; Sử dụng tài sản; A25108
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về tài sản của doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh – Phong Phú. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh – Phong Phú.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8092
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004205_A25108_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 523,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004205_A25108_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF