Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex.
Authors: Trần Hồ Thảo Linh
Advisor: Lê Thanh Nhàn
Keywords: Tài chính; Phân tích tài chính; A27716
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lí thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex. Giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8098
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004201_A27716_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 604,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004201_A27716_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF