Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc
Authors: Lê Quỳnh Anh
Advisor: Ths. Đỗ Trường Sơn
Keywords: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc; Tài chính; A25734
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Giới thiệu chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp .Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc . Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8094
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003903_A25734_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003903_A25734_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF