Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Đức Dương
Authors: Bùi Trí Hải
Advisor: TS. Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: Tài chính; Phân tích tài chính; A28989
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8394
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004197_A28989_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 491,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004197_A28989_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF