Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Loan
Authors: Nguyễn Đỗ Phương Thảo
Advisor: Th.S Lê Thanh Nhàn
Keywords: Sử dụng tài sản ngắn hạn; Tài chính; A27766
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Thanh Loan. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Thanh Loan.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8100
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004199_A27766_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 412,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004199_A27766_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF