Search

Search Results

Results 1-10 of 16 (Search time: 0.039 seconds).
Item hits:
 • Book


 • Authors: Parkin, Michael (2018)

 • Microeconomics, 13th Edition builds on the foundation of the previous edition and retains a thorough and careful presentation of the principles of economics. The text emphasizes real-world applications, the development of critical-thinking skills, diagrams renowned for their pedagogy and clarity, and path-breaking technology. As a hallmark, features in the chapter openings and endings encourage students to think critically about a news article relating to the issue, demonstrating how thinking like an economist can bring a clearer perspective and deeper understanding of today’s events.

 • Book


 • Authors: Kenneth H. Rosen (2007)

 • This text stresses mathematical reasoning and the different ways problems are solved. Five important themes are interwoven in this text: mathematical reasoning, combinatorial analysis, discrete structures algorithmic thinking, and applications and modeling. A successful discrete mathematics course should carefully blend and balance all five themes.

 • Book


 • Authors: B.s: Vương Thị Thanh Trì (ch.b); Vũ Lệ Hằng; Lê Thị Hạnh (2019)

 • Nội dung sách gồm 10 chương giới thiệu về những vấn đề cơ bản của quản trị học; sự phát triển của các tư tưởng quản trị; môi trường quản trị; hoạch định và ra quyết định; cơ cấu tổ chức; động cơ thúc đẩy; lãnh đạo; kiểm tra..

 • Book


 • Authors: Vũ Lệ Hằng (2019)

 • Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quản trị, các quan điểm lý luận về quản trị tổ chức, môi trường quản trị, nguyên tắc và các chức năng quản trị trong tổ chức: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra

 • Book


 • Authors: Bộ Môn Kinh tế học (2019)

 • Học phần Kinh tế học đại cương là sự kết hợp một số kiến thức cơ bản của kinh tế học vi mô và vĩ mô để giúp sinh viên - những người mới làm quen với cách thức tư duy như những nhà kinh tế học – có thể hiểu, tự phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế đơn giản. Với lý thuyết về cung, cầu, hệ số co giãn, ảnh hưởng của việc đánh thuế đến thị trường cùng với một số chỉ tiêu cơ bản của kinh tế vĩ mô như GDP, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp và thị trường vốn, sinh viên sẽ có sự hiểu biết đầy đủ hơn về cơ chế vận hành của nền kinh tế và vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 • Book


 • Authors: David Begg (2012)

 • Cung cấp những kiến thức lí thuyết cơ bản và bài tập về kinh tế vi mô như về kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; vấn đề cung, cầu và thị trường, chính sách tiền tệ và lạm phát, thất nghiệp...

 • Book


 • Authors: Nguyễn Văn Động (ch.b.); Đinh Ngọc Thắng (2017)

 • Giới thiệu lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Trình bày một số khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp luật, các kiểu nhà nước và pháp luật, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói chung, nhà nước và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng

 • Book


 • Authors: Nguyễn Minh Thuyết (1997)

 • Tạo lập và tiếp nhận văn bản. Rèn luyện kỹ năng đặt câu và dùng từ. Chữa các lỗi thông thường về câu trong văn bản. Một số phép biến đổi câu trong văn bản. Chữa các lỗi thông thường về dùng từ trong văn bản

 • Book


 • Authors: B.s.: Nguyễn Văn Đính; Trần Thị Minh Hoà; Trương Tử Nhân (2009)

 • Giới thiệu những kiến thức nền tảng về du lịch và các chuyên ngành du lịch như: quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du lịch...