Item Infomation


Title: Giáo trình kinh tế du lịch
Authors: B.s.: Nguyễn Văn Đính
Trần Thị Minh Hoà
Trương Tử Nhân
Keywords: Du lịch | Giáo trình | Kinh tế | Quản lí| Mã học phần MK337 | Mã học phần TR282 | Mã học phần TR111 | Mã học phần TR231
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Giới thiệu những kiến thức nền tảng về du lịch và các chuyên ngành du lịch như: quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du lịch...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4083
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

221

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • km.6038-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 664,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.6038-P1.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 32,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.6038-P2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 39,09 MB

  • Format : Adobe PDF