Item Infomation


Title: Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật
Authors: Nguyễn Văn Động (ch.b.)
Đinh Ngọc Thắng
Keywords: Pháp luật | Lý luận | Pháp luật | Nhà nước
Issue Date: 2017
Publisher: Tư pháp
Abstract: Giới thiệu lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Trình bày một số khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp luật, các kiểu nhà nước và pháp luật, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói chung, nhà nước và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4069
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • km.11005-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 696,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11005-P1.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 1-5)
  • Size : 10,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11005-P2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 6-10)
  • Size : 9,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11005-P3.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 11-14)
  • Size : 8,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11005-P4.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 15-18)
  • Size : 7,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11005-P5.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 19-21)
  • Size : 12,06 MB

  • Format : Adobe PDF