Item Infomation


Title: Giáo trình quản trị học
Authors: B.s: Vương Thị Thanh Trì (ch.b)
Vũ Lệ Hằng
Lê Thị Hạnh
Keywords: Mã học phần BA102 | Mã học phần BA313 | Mã học phần BA482| Quản trị kinh doanh | Quản lý kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Nội dung sách gồm 10 chương giới thiệu về những vấn đề cơ bản của quản trị học; sự phát triển của các tư tưởng quản trị; môi trường quản trị; hoạch định và ra quyết định; cơ cấu tổ chức; động cơ thúc đẩy; lãnh đạo; kiểm tra..
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4086
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

374

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001127- BA102_Quan tri hoc dai cuong-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001127- BA102_Quan tri hoc dai cuong.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF