Item Infomation


Title: Tiếng Việt thực hành
Authors: Nguyễn Minh Thuyết
Keywords: VL101, Tiếng Việt, Ngôn ngữ
Issue Date: 1997
Publisher: Tư pháp
Abstract: Tạo lập và tiếp nhận văn bản. Rèn luyện kỹ năng đặt câu và dùng từ. Chữa các lỗi thông thường về câu trong văn bản. Một số phép biến đổi câu trong văn bản. Chữa các lỗi thông thường về dùng từ trong văn bản
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4068
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

212

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001755- Tieng Viet thuc hanh-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 458,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001755- Tieng Viet thuc hanh.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 159,46 MB

  • Format : Adobe PDF