Item Infomation


Title: Kinh tế học vi mô
Authors: David Begg
Keywords: Kinh tế, Vi mô
Issue Date: 2012
Publisher: Thống kê
Abstract: Cung cấp những kiến thức lí thuyết cơ bản và bài tập về kinh tế vi mô như về kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; vấn đề cung, cầu và thị trường, chính sách tiền tệ và lạm phát, thất nghiệp...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4072
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

129

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001515- Kinh te hoc vi mo_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001525- Quan tri hoc-P1.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 1-6)
  • Size : 17,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001525- Quan tri hoc-P2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 7-10)
  • Size : 17,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001525- Quan tri hoc-P3.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 11-16)
  • Size : 13,13 MB

  • Format : Adobe PDF