Search

Search Results

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Bùi Trí Hải;  Advisor: TS. Phạm Thị Bảo Oanh (2020)

  • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương.

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Bùi Mai Anh;  Advisor: TS: Nguyễn Thị Thúy (2015)

  • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần quốc tế Sen Việt