Search

Search Results

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.017 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Ngọc Sơn;  Advisor: Chu Thị Thu Thủy (2021)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính công ty. Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần nhựa Hà nội. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần nhựa Hà nội.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Bùi Trí Hải;  Advisor: TS. Phạm Thị Bảo Oanh (2020)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Bùi Mai Anh;  Advisor: TS: Nguyễn Thị Thúy (2015)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần quốc tế Sen Việt

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Đức Việt;  Advisor: Th.S: Nguyễn Hồng Nga (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận những vấn đề cơ bản của đòn bẩy tài chính và hiệu quả của việc sử dụng đòn bẩy trong tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty Cổ phần Thành Long

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Ngọc Hải;  Advisor: Th.S: Nguyễn Thị Vân Nga (2017)

 • Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần tập đoàn INDEVCO.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Trọng Hiệp (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH hành trình EXOTIC. Chương 3: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty này