Search

Search Results

Results 41-50 of 143 (Search time: 0.023 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Thị Hải; Ths. Bùi Cẩm Phượng (2014)

 • KAP (kiến thức, thái độ và thực tiễn) là kĩ thuật thu thập, đánh giá ba loại thông tin cơ bản để giúp nắm bắt được vị trí của cộng đồng trong một vấn đề có liên quan đến người dân trong một địa bàn nào đó. Chính vì vậy nó được sử dụng khá rộng rãi trong các vấn đề nghiên cứu y tế cộng đồng không chỉ ở nước ngoài mBuià cả ở Việt Nam. Tuy nhiên kĩ thuật này chưa được sử dụng trong nghiên cứu du lịch. Bài báo giới thiệu kết quả khảo sát, phân tích dữ liệu điều tra 345 mẫu được tiến hành thu thập ở khu di tích cách mạng địa đạo Củ Chi trong năm 2013. Kết quả khảo sát đã giúp xác định được khoảng cách (gaps) giữa các yếu tố điều tra KAP, đây sẽ là căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại địa bàn.

 • -


 • Authors: TS.Nguyễn Văn Ngọc; Mã Đình Trên (2014)

 • The aim of the present work is to consider a mixed boundary value problem in a strip related to cracks of fracture materials. By the Fourier transform, the problem are reduced to studying a dual integral equations on one edge of the strip. The uniqueness and existence theorems of solution of dual integral equation are established in appropriate Sobolev spaces. A method for reducing the dual integral equation to a hyper singular integral equation of second order is also proposed.

 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Hoản; NCS.Ths Đào Thị Thanh Thúy (2018)

 • Báo cáo chi phí môi trường và báo cáo lợi ích môi trường là một bộ phận của các báo cáo kế toán môi trường, các báo cáo này cung cấp các thông tin về chi phí môi trường và các lợi ích môi trường phát sinh trong doanh nghiệp. Báo cáo đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với nhà quản lý doanh nghiệp trong việc ra các quyết định kinh doanh mà còn đối với các nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước với việc quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất. Để hiểu thêm về các báo cáo chi phí và lợi ích môi trường, bài viết cung cấp một số kiến thức về chi phí môi trường, lợi ích môi trường, nội dung báo cáo chi phí môi trường, báo cáo lợi ích môi trường được lập trên thế giới, từ đó rút ra những kinh nghiệm áp dụng tại các doanh nghiệp Vi...

 • -


 • Authors: Th.s. Trần Thị Kim Liên; Th.s. Trần Đình Vân (2018)

 • Trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái toàn cầu, nhiều quốc gia đang tiến hành chuyển đổi mô hình kinh tế nâu truyền thống sang nền kinh tế xanh thân thiện với môi trường. Việt Nam cũng đang nằm trong xu thế đó. Để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong kế hoạch hành động của chính phủ, các tổ chức tín dụng được xem là thành phần quan trọng để hướng dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực thân thiện môi trường, giảm thiểu rủi ro vì mục tiêu phát triển bền vững. Trên thực tế, hoạt động tín dụng xanh đối với các doanh nghiệp Việt Nam còn khá mới mẻ và cũng chưa có nghiên cứu tổng thể nào đánh giá nhu cầu vốn tín dụng xanh cũng như khả năng và nhữ...

 • -


 • Authors: ThS. Nguyễn Tích Lăng (2014)

 • Lý luận dạy học đại học hiện đại đã chỉ ra rằng Kiểm tra-Đánh giá hoạt động học tập sinh viên là một thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Hiện nay trên thế giới cũng như trong nước đã có một số nghiên cứu về Kiểm tra-Đánh giá, tuy nhiên các tài liệu này có mục đích nghiên cứu hơn là ứng dụng. Vì vậy bài viết này tập trung vào vấn đề kỹ thuật, sử dụng lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và hiện đại đề xuất một số giải pháp đổi mới hai khâu quan trọng nhất của qui trình Kiểm tra-Đánh giá sinh viên, đó là viết câu hỏi và xây dựng đề kiểm tra.

 • -


 • Authors: ThS. Chu Thị Thu Thủy (2014)

 • Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Nghiên cứu của tác giả sử dụng mẫu 30 doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2013 để đánh giá hiệu lực của kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong DNNVV. Với việc sử dụng bảng câu hỏi khảo sát, tác giả nhận thấy đối với loại hình DNNVV tồn tại cả năm thành phần theo báo cáo COSO bao gồm: Môi trường kiểm soát chi phí sản xuất, đánh giá rủi ro về chi phí sản xuất, hệ thống thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát chi phí sản xuất và giám sát chi phí sản xuất. Tuy nhiên, mỗi thành phần vẫn tồn tại những yếu kém ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất như quy trình đánh giá rủi ro, cam kết về tính hay vấn đề phân công p...

 • -


 • Authors: ThS. Ngô Thị Thanh Nga (2014)

 • Trong những năm gần đây phương trình sai phân ẩn (IDEs), hay còn gọi là phương trình sai phân kỳ dị (SDEs), nhận được mối quan tâm lớn bởi sự xuất hiện của chúng trong nhiều lĩnh vực thực hành, ví dụ như mô hình động lực Leontiev cho hệ kinh tế đa ngành, mô hình tăng trưởng dân số Leslie, các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc suy biến,... Phương trình sai phân ẩn cũng xuất hiện một cách tự nhiên trong quá trình rời rạc hóa để giải phương trình vi phân đại số (DAEs) và phương trình đạo hàm riêng đại số, những đối tượng đã và đang thu hút nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Trong báo cáo này, tác giả đưa ra một số định lý về dáng điệu tiệm cận và tính ổn định của nghiệm của phương trình sai phân ẩn tuyến tính chỉ số 1. Ở trường hợp hệ số hằng, chúng tôi đã đưa ra một số điều kiện...

 • -


 • Authors: TS.Nguyễn Công Điều (2014)

 • Mô hình chuỗi thời gian mờ đang có nhiều ứng dụng trong công tác dự báo, nhất là trong các dự báo kinh tế. Trong những năm gần đây khá nhiều công trình đã được hoàn thành theo hướng nâng cao độ chính xác và giảm khối lượng tính toán trong mô hình chuỗi thời gian mờ như các bài báo của Chen và Hsu, Huarng, Kuo,... Wu. Hầu hết những phương pháp trên đều dựa vào kỹ thuật tạo các nhóm quan hệ logic mờ của Chen [4] để làm giảm khối lượng tính toán khi chỉ cần thực hiện các phép tính số học thay vì các phép tính min-max như trong các mô hình của Song-Chissom. Tuy nhiên các nhóm quan hệ logic mờ này được sử dụng trong mọi quan hệ mờ mà không để ý đến thứ tự xuất hiện và sự lặp lại các thành phần trong vế phải của mối quan hệ logic mờ. Trong bài báo này, tác giả đưa ra một cải biên cách xác...

 • -


 • Authors: GS. TSKH. Trần Vũ Thiệu (2014)

 • Bài này trình bày phương pháp giải một lớp bài toán qui hoạch phân thức phi tuyến. Dùng biến đổi Charnes-Cooper ([2], tr. 54), bài toán được đưa về một qui hoạch phi tuyến tương đương và sau đó qui hoạch này lại được biến đổi thành một bài toán qui hoạch tuyến tính, với một biến số và hai ràng buộc nhiều hơn so với bài toán ban đầu. Cuối bài nêu ra các ví dụ số minh họa cho phương pháp giải.

 • -


 • Authors: ThS. Lê Thị Kim Chung; ThS. Nguyễn Phương Mai (2014)

 • Thu NSNN là một công tác rất quan trọng vì đây là khâu quyết định việc thực hiện các vai trò của NSNN nói chung cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản chi NSNN nói riêng. Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ những chuyển biến trong thu NSNN của Việt Nam trong thời gian qua và những mặt hạn chế còn tồn tại. Các tác giả vận dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn dịch, phân tích số liệu thực tiễn; kết hợp với các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ để thể hiện dữ liệu nghiên cứu. Kết quả bài viết đã phân tích được tình hình thu NSNN giai đoạn 2000 – 2012, góp phần làm sáng tỏ những chuyển biến trong thu NSNN của Việt Nam trong giai đoạn này và những mặt hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng hiệu quả thu ngân sách.