Item Infomation


Title: A study on participation of the Cuchi community in tourism business by Kap survey
Authors: Ths. Nguyễn Thị Hải
Ths. Bùi Cẩm Phượng
Keywords: Cộng đồng | Khảo sát du lịch | KAP | Củ Chi | Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: KAP (kiến thức, thái độ và thực tiễn) là kĩ thuật thu thập, đánh giá ba loại thông tin cơ bản để giúp nắm bắt được vị trí của cộng đồng trong một vấn đề có liên quan đến người dân trong một địa bàn nào đó. Chính vì vậy nó được sử dụng khá rộng rãi trong các vấn đề nghiên cứu y tế cộng đồng không chỉ ở nước ngoài mBuià cả ở Việt Nam. Tuy nhiên kĩ thuật này chưa được sử dụng trong nghiên cứu du lịch. Bài báo giới thiệu kết quả khảo sát, phân tích dữ liệu điều tra 345 mẫu được tiến hành thu thập ở khu di tích cách mạng địa đạo Củ Chi trong năm 2013. Kết quả khảo sát đã giúp xác định được khoảng cách (gaps) giữa các yếu tố điều tra KAP, đây sẽ là căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại địa bàn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3783
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00050- A study on participation of the cuchi community in tourism business by kap survey.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 470,31 kB

    • Format : Adobe PDF