Search

Search Results

Results 51-60 of 64 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: GS.TSKH. Hà Huy Khoái (2014)

 • Trong báo cáo này, trình bày một tổng quan ngắn về lý thuyết phân phối giá trị các hàm phân hình, trên trường phức và trường số p-adic. Ngoài ra, báo cáo cũng giới thiệu một số kết quả nhận được trong những năm gần đây, tập trung vào những bài toán như sự xác định hàm bởi nghịch ảnh, giả thuyết Hayman về toán tử vi phân xác định bởi hàm phân hình.

 • -


 • Authors: Ths. Trần Thị Phương Thu (2014)

 • One tactful strategy in communication is hedging. There have been numerous studies that address hedging in academic discourse and conversation analysis. The result of this literature review of researches on the use of hedging devices in communication revealed that in Viet Nam, in-depth and contrastive studies on how hedges are used in communication in English and Vietnamese are tremendously few and that this filed of studies is really worth further investigation.

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Thị Hà (2014)

 • Nghiên cứu này được trích từ luận văn thạc sỹ “Khảo sát về việc sử dụng lối nói nhờ vả của người Việt Nam học tiếng Nhật,Tập trung khảo sát đối tượng là sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật trình độ trung cao cấp”, trình bày kết quả khảo sát và nhận định về việc giảng dạy các lối nói nhờ vả trong sách giáo khoa dạy tiếng Nhật. Tác giả xem xét các nghiên cứu trước đây, tổng kết thành cơ cở lý luận, tiến hành khảo sát trên các giáo trình Tiếng Nhật cơ bản phổ biến ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phong phú và đa dạng trong lối nói nhờ vả của tiếng Nhật được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong việc giảng dạy lối nói nhờ vả. Trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất bổ sung và hoàn thiện giáo án giảng dạy

 • -


 • Authors: Mai Lan (2014)

 • The present action research aims at helping second-year English-majored students at Thang Long University (TLU) improve their listening comprehension ability. Therefore, it is an attempt to investigate the effects of dictogloss, a new technique to teach listening, on the students’ listening comprehension. The thesis reports the characteristics of dictogloss activity, how the participants’ comprehension is impacted through the mplementation of the tasks and the students’ responses when facing dictogloss tasks. The study was conducted in Thang Long University, with 48 students in their semester 5, who were exposed to dictogloss tasks in 10 weeks. Data were collected through pre-, middle- and post-test, students’ reconstruction notes and questionnaire. The analysis of the data reveals ...

 • -


 • Authors: -;  Advisor: PGS. TS. Nguyễn Văn Độ (2014)

 • Trong hầu hết các nền văn hoá hiện đại, thời gian tính theo dương lịch đóng một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng thời gian tính theo đơn vị tiêu chuẩn hiện hành cũng chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng hơn 200 năm mà thôi. Thế nhưng, sự tồn tại của loài người và sự cần thiết phải biểu thị thời gian trong ngôn ngữ thì lại cổ xưa hơn rất nhiều. Làm thế nào để khuôn định được thời gian đã được thể hiện trong các ngôn ngữ tự nhiên đa dạng của loài người? Một số nhà khoa học, chẳng hạn như Wolfgang Klein, cho rằng có một “cấu trúc thời gian cơ bản”mà dựa vào đó các ngôn ngữ tự nhiên biểu thị các mối quan hệ về thời gian. Bài viết đề cập đến một loạt các thuật từ cốt lõi chỉ các phẩm tính của “cấu trúc thời gian cơ sở”, chẳng hạn như: sự kế tiếp, đồng thời, điểm vọng, chiết đ...

 • -


 • Authors: TS. Hoàng Trọng Minh (2014)

 • The IEEE 802.11 MAC is originated design to local wireless network that suites for single hop fashion. Nowadays, it becomes de facto standard for many emerged multi-hop network technologies such as sensor network, vehicle ad-hoc network or mesh network. However, the standard employed CSMA/CA mechanism has to face with potential challenges which come from characteristics of multi-hop transmission environment. In which, node distribution is one of key factors concerned to the successful transmission probability of a connection and overall network performance. Hence, this paper proposes a novel analytical model of IEEE 802.11 MAC based wireless multi-hop network to validate main network performance parameters in grid fashion.

 • -


 • Authors: PGS. TS. Phạm Văn Thân; Ths. Nguyễn Thu Hương (2014)

 • Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật xét nghiệm Kato-katz cho 1.082 người dân tỉnh Hà Tĩnh và Lào Cai từ tháng 10-12 năm 2012. Tỷ lệ nhiễm giun chung tại Hà Tĩnh là 26,9% và Lào cai là 50,2%. Tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc tại Lào Cai lần lượt là 12,1%, 9,1% và 35,8%. Trong khi tại Lào Cai tỷ lệ tương ứng là 2,8%, 8,2% và 17,9%. Hiệu lực điều trị albendazole liều duy nhất 400 mg sau 14 ngày điều trị như sau CR của Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura và giun móc là 97,1%, 77,9%, và 95,9%, ERR tương ứng 96,9%, 84,6% và 98,2%. CR của mebendazole liều duy nhất 500 mg với Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura và giun móc là 100%, 73,0%, và 82,0%, ERR tương ứng là 100%, 65,3% và 94,1%. Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra albendazole liều đơn vẫn còn hiệu lực tốt với cả 3 loại ...

 • -


 • Authors: PGS.TS. Phạm Văn Thân; Huỳnh Hồng Quang; Nguyễn Văn Chương (2014)

 • Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá hiệu lực thuốc phối hợp dihydroartemisinin-piperaquine DHA-PPQ) trong điều trị sốt rét do P. falciparum chưa biến chứng. Phương pháp: Thiết kế thử nghiệm lâm sàng không ngẫu nhiên, tự chứng đánh giá hiệu lực theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới: Đáp ứng lâm sàng và ký sinh trùng đầy đủ (ACPR), thất bại điều trị sớm (ETF), thất bại lâm sàng muộn (LCF), thất bại ký sinh trùng muộn (LPF) và tỷ lệ ký sinh trùng dương tính ngày D3 như một chỉ điểm kháng thuốc. Kết quả: Toàn bộ dữ liệu cho thấy tỷ lệ chữa khỏi của DHA-PPQ là 100%, không có ca thất bại điều trị sớm (ETF), thất bại lâm sàng muộn (LCF) và thất bại ký sinh trùng muộn (LPF). Đặc biệt, tỷ lệ tồn tại ký sinh trùng ngày D3 là 26,1% như một chỉ điểm nguy cơ kháng thuốc cao (thông qua đường co...

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Thị Kim Dung (2014)

 • Sự thành công hay thất bại của hành động cứu trợ nhân đạo trong bất kể tình huống khẩn cấp nào cũng phải cần có sự liên kết với các tổ chức khác, đặc biệt là truyền thông khi truyền thông có một sức mạnh ảnh hưởng đến những nhân tố khác. Chính vì vậy, truyền thông xứng đáng được ghi nhận cho những đóng góp, nhưng đồng thời, truyền thông cũng phải cùng chịu trách nhiệm trong những thất bại. Đây là trường hợp của truyền thông ở Rwanda trong giai đoạn diệt chủng năm 1994. Nếu như truyền thông đã sử dụng quyền lực một cách phù hợp, Rwanda đã có thể không phải trải qua một tấm bi kịch đen tối của thời hiện đạ. Do vậy, đánh giá những thành công của hỗ trợ nhân đạo không chỉ riêng các tổ chức hỗ trợ trực tiếp mà truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm trước những thất bại. Bài viết này cho...