Item Infomation


Title: HIỆU LỰC CỦA BENZIMIDAZOL CARBAMAT ĐỐI VỚI NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT TẠI CỘNG ĐỒNG
Authors: PGS. TS. Phạm Văn Thân
Ths. Nguyễn Thu Hương
Keywords: Albendazole | Mebendazole | CR | ERR | Kháng thuốc tẩy giun
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật xét nghiệm Kato-katz cho 1.082 người dân tỉnh Hà Tĩnh và Lào Cai từ tháng 10-12 năm 2012. Tỷ lệ nhiễm giun chung tại Hà Tĩnh là 26,9% và Lào cai là 50,2%. Tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc tại Lào Cai lần lượt là 12,1%, 9,1% và 35,8%. Trong khi tại Lào Cai tỷ lệ tương ứng là 2,8%, 8,2% và 17,9%. Hiệu lực điều trị albendazole liều duy nhất 400 mg sau 14 ngày điều trị như sau CR của Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura và giun móc là 97,1%, 77,9%, và 95,9%, ERR tương ứng 96,9%, 84,6% và 98,2%. CR của mebendazole liều duy nhất 500 mg với Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura và giun móc là 100%, 73,0%, và 82,0%, ERR tương ứng là 100%, 65,3% và 94,1%. Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra albendazole liều đơn vẫn còn hiệu lực tốt với cả 3 loại giun truyền qua đất trong khi mebendazole đã có dấu hiệu giảm hiệu lực với giun tóc Trichuris trichiura. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng cho dấu hiệu kháng thuốc tẩy giun bezimidazol carbamat đối với giun truyền qua đất.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3770
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: