Item Infomation


Title: TRUYỀN THÔNG TRONG VẤN ĐỀ CAN THIỆP NHÂN ĐẠO
Other Titles: TRƯỜNG HỢP DIỆT CHỦNG Ở RWANDAN NĂM 1994
Authors: Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
Keywords: Cứu trợ nhân đạo | Truyền thông
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Sự thành công hay thất bại của hành động cứu trợ nhân đạo trong bất kể tình huống khẩn cấp nào cũng phải cần có sự liên kết với các tổ chức khác, đặc biệt là truyền thông khi truyền thông có một sức mạnh ảnh hưởng đến những nhân tố khác. Chính vì vậy, truyền thông xứng đáng được ghi nhận cho những đóng góp, nhưng đồng thời, truyền thông cũng phải cùng chịu trách nhiệm trong những thất bại. Đây là trường hợp của truyền thông ở Rwanda trong giai đoạn diệt chủng năm 1994. Nếu như truyền thông đã sử dụng quyền lực một cách phù hợp, Rwanda đã có thể không phải trải qua một tấm bi kịch đen tối của thời hiện đạ. Do vậy, đánh giá những thành công của hỗ trợ nhân đạo không chỉ riêng các tổ chức hỗ trợ trực tiếp mà truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm trước những thất bại. Bài viết này cho rằng sự kiện diệt chủng năm 1994 tại Rwanda, truyền thông đã thất bại trong việc cung cấp quốc tế
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3781
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: