Item Infomation


Title: Lý thuyết phân phối giá trị trong trương hợp không ÁCSIMÉT
Authors: GS.TSKH. Hà Huy Khoái
Keywords: Lý thuyết phân phối | Hàm phân hình | Toán học
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Trong báo cáo này, trình bày một tổng quan ngắn về lý thuyết phân phối giá trị các hàm phân hình, trên trường phức và trường số p-adic. Ngoài ra, báo cáo cũng giới thiệu một số kết quả nhận được trong những năm gần đây, tập trung vào những bài toán như sự xác định hàm bởi nghịch ảnh, giả thuyết Hayman về toán tử vi phân xác định bởi hàm phân hình.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3831
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00003- Lý thuyết phân phối giá trị trong trường hợp không ácsimét.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 371,71 kB

    • Format : Adobe PDF