Search

Search Results

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.017 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Thu Trang;  Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

  • Hệ thống lại cơ sở lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp. Phân tích đánh giá làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh thông qua đó tìm được các vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra một số giải pháp..