Item Infomation


Title: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính)
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: Th.S: Nguyễn Hồng Nga
Keywords: A19333 | Phân tích | Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7852
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003028_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003028.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF