Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: Sử dụng tài sản | Tài sản ngắn hạn | A19306
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Hệ thống lại cơ sở lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp. Phân tích đánh giá làm rõ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH tư vấn môi trường Tân Ngọc Minh thông qua đó tìm được các vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra một số giải pháp..
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8110
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002537_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002537.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,92 MB

  • Format : Adobe PDF