Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: PGS.TS: Nguyễn Thị Đông
Keywords: A19311 | Kế toán | Chi phí sản xuất | Giá thành sản phẩm
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung khóa luận chia thành 3 phần: Giới thiệu chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cổ phần Sông Đà 6.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5841
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002842_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002842.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF