Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy Sao Việt
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính)
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: Th.s: Vũ Lệ Hằng
Keywords: A21260 | Hiệu quả | Sử dụng tài sản | Tài sản ngắn hạn
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy Sao Việt.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7721
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003158_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 589,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003158.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 5,15 MB

  • Format : Adobe PDF