Search

Search Results

Results 31-40 of 41 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Phan Thị Mỹ Linh;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2020)

  • Cơ sở lí luận về hoạt động Marketing Mix trong kinh doanh lữ hành; thực trạng hoạt động Marketing Mix của công ty TNHH Travel Authentic Asia; một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix cho công ty TNHH Travel Authentic Asia.

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Mai;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang (2019)

  • Cơ sở lý luận về hoạt động marketing trong hoạt động thương mại và dịch vụ. Thực trạng hoạt động marketing tại Công ty TNHH Đỗ Cường Việt Nam. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của Công ty TNHH Đỗ Cường Việt Nam.

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Hồ Ngọc Linh;  Advisor: ThS. Nguyễn Tường Minh (2019)

  • Cơ sở lý luận về hoạt động makerting trong doanh nghiệp. Thực trạng hoạt động makerting tại Công ty TNHH xây dựng và nội thất Việt. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của Công ty TNHH xây dựng và nội thất Việt.