Item Infomation


Title: Xây dựng kênh phân phối cho sản phẩm gấu ôm kể truyện babybook của Công ty cổ phần Trò Chơi Vui Vẻ.
Authors: Nguyễn Thu Phương
Advisor: Th.S. Nguyễn Thị Thùy Trang
Keywords: Quản trị Marketing; Kênh phân phối; A24807
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung về hệ thống kênh phân phối trong doanh nghiệp. Tổng quan về Công ty TP Trò Chơi Vui Vẻ và sản phẩm Gấu ôm kể truyện BabyBook. Giải pháp xây dựng kênh phân phối cho sản phẩm gấu ôm kể truyện Babybook của Công ty CP Trò Chơi Vui Vẻ.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8087
Appears in CollectionsMarketing
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004251_A24807_MK499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 596,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004251_A24807_MK499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF