Search

Search Results

Results 11-20 of 64 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: ThS. Trịnh Thị Thu Hằng; ThS. Ngô Khánh Huyền (2014)

 • In certain stage of agricultural development, rural credit plays as a strong force for futher development. When people use their owned elements to make production, they realize that to make it more efficient, they need use of credit. That is said to be a key factor to elimate the block on the way to development. Therefore, credit is considered as the most flexible tool to excape from the difficult living condition. However, to meet lending conditions from financial institutions is sometimes not easy.

 • -


 • Authors: Ths. Trần Thị Ngân Giang (2014)

 • Khảo sát và nghiên cứu THTCĐ biểu thị hoạt động nói năng tương đương với động từ "nói" trong câu, trong lời nói; chúng tôi thống kê được 70 THTCĐ biểu thị hoạt động nói trong tiếng Việt trên 400 THTCĐ biểu thị sự nói năng nói chung. Bước đầu xem xét nghĩa các THTCĐ biểu thị hoạt động nói năng phân loại theo đặc điểm từ vựng, chúng tôi đưa ra được 6 nét nghĩa tinh tế về nội dung ngữ nghĩa giữa các từ ngữ trong nhóm. Trong đó có những đơn vị từ vựng một mình nó biểu thị nhiều nghĩa khác nhau; điều này cho thấy từ ngữ trong tiếng Việt được sử dụng rất đa dạng và phong phú.

 • -


 • Authors: Ths. Ngô Thị Dung (2014)

 • Kiểm huấn là một trong những hoạt động quan trọng của nghề công tác xã hội. Đó là việc những nhân viên xã hội có kinh nghiện được giao công việc giám sát và hỗ trợ những đồng nghiệp và sinh viên công tác xã hội trong việc triển khai các hoạt thực hành. Hoạt động này nhằm phát triển năng lực chuyên môn và đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành của nghề nghiệp. Một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của một phiên kiểm huấn chính là môi trường. Trong bài viết này yếu tố môi trường được đề cập đến bao gồm: môi trường vật chất, mối quan hệ giữa kiểm huấn viên và người được kiểm huấn, văn hóa và yếu tố tâm lý. Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố sẽ là cơ sở để có một phiên kiểm huấn thành công

 • -


 • Authors: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh (2014)

 • Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học đang trở thành một xu hướng chung của các trường Đại học trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhân loại đang bước dần vào nền kinh tế tri thức. Ở nước ta, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Nó khiến cho một số trường Đại học còn đặt các hoạt động nghiên cứu khoa học ngang hàng với những với các hoạt động giáo dục đào tạo và gọi trường mình với cái tên là “Học viện”. Hệ quả của việc chuyển đổi này như thế nào thì còn cần phải có thời gian để kiểm chứng, nhưng nó cho thấy, việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu. Đại học Thăng Long trong thời gian gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. T...

 • -


 • Authors: Phạm Thị Như Nghĩa (2014)

 • Dựa trên các kiến thức di truyền, xã hội học, có xét đến các điều kiện phát triển công nghệ sinh học và sự đan xen kiến thức giữa các lĩnh vực khoa học chuyên ngành khác nhau, tác giả bài báo đã tổng hợp phân tích đưa ra các đặc trưng hình thái mới, phôi thai hình thành một khoa học chuyên ngành độc lập. Đây là điểm mới trong cấu trúc nghiên cứu di truyền trong xã hội học và xã hội học ảnh hưởng đến di truyền học. Bài báo được soi sáng bằng thực tế giảng dạy của tác giả cho các lớp tiên tiến đại học Kinh tế Quốc dân những năm gần đây.

 • -


 • Authors: ThS. Nguyễn Thanh Huyền (2014)

 • Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải giải bài toán lợi nhuận trong cả ngắn hạn và dài hạn. Do vậy, việc quản trị chi phí không chỉ đơn thuần là kiểm soát chi phí ở giai đoạn sản xuất mà phải triển khai hoạt động kiểm soát từ những giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu và thiết kế sản phẩm và kéo dài xuyên suốt thời gian tồn tại của sản phẩm. Do chi phí phát sinh trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm là khác nhau nên nhà quản trị cần phải kết hợp các phương pháp chi phí mục tiêu, chi phí Kaizen và chi phí định mức để thực hiện được mục tiêu kiểm soát này.

 • -


 • Authors: PGS. TS. Đồng Xuân Ninh (2014)

 • Đề tài gồm có 3 phần. Phần 1, phân tích và đánh giá những diễn biến và tác động của kinh tế thế giới và Việt Nam. Những tác động này vừa là cơ hội và điểm tựa tạo ra động lực mới, vừa là những thách thức và trở ngại cần phải vượt qua trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Phần 2, vận hội và triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam đã đến. Cần phát huy các kết quả và "các điểm sáng", đã đạt được của 2012 - 2013 để tạo đà và làm điểm tựa cho phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Phần 3, là 5 nhóm giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô và vi mô, nhằm tận dụng các cơ hội và vượt qua các thách thức trong bối cảnh của kinh tế toàn cầu, nhằm tăng cường thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu phát triển ki...

 • -


 • Authors: -;  Advisor: Ths. Phạm Hồng Vân (2014)

 • With the trend of globalization, the demand of a common language for global communication is more and more increasing. So far, English has been widely used in almost all fields in our life. However, for Vietnamese people, especially those working in the hotel industry, to communicate efficiently in English, it is required that we not only have the language ability but also an awareness of the difference in communicating behaviors between the English and the Vietnamese.

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Thị Hải; Ths. Bùi Cẩm Phượng (2014)

 • KAP (kiến thức, thái độ và thực tiễn) là kĩ thuật thu thập, đánh giá ba loại thông tin cơ bản để giúp nắm bắt được vị trí của cộng đồng trong một vấn đề có liên quan đến người dân trong một địa bàn nào đó. Chính vì vậy nó được sử dụng khá rộng rãi trong các vấn đề nghiên cứu y tế cộng đồng không chỉ ở nước ngoài mBuià cả ở Việt Nam. Tuy nhiên kĩ thuật này chưa được sử dụng trong nghiên cứu du lịch. Bài báo giới thiệu kết quả khảo sát, phân tích dữ liệu điều tra 345 mẫu được tiến hành thu thập ở khu di tích cách mạng địa đạo Củ Chi trong năm 2013. Kết quả khảo sát đã giúp xác định được khoảng cách (gaps) giữa các yếu tố điều tra KAP, đây sẽ là căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại địa bàn.

 • -


 • Authors: TS.Nguyễn Văn Ngọc; Mã Đình Trên (2014)

 • The aim of the present work is to consider a mixed boundary value problem in a strip related to cracks of fracture materials. By the Fourier transform, the problem are reduced to studying a dual integral equations on one edge of the strip. The uniqueness and existence theorems of solution of dual integral equation are established in appropriate Sobolev spaces. A method for reducing the dual integral equation to a hyper singular integral equation of second order is also proposed.