Item Infomation


Title: YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG KIỂM HUẤN CÔNG TÁC XÃ HỘI
Authors: Ths. Ngô Thị Dung
Keywords: Kiểm huấn | Công tác xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Kiểm huấn là một trong những hoạt động quan trọng của nghề công tác xã hội. Đó là việc những nhân viên xã hội có kinh nghiện được giao công việc giám sát và hỗ trợ những đồng nghiệp và sinh viên công tác xã hội trong việc triển khai các hoạt thực hành. Hoạt động này nhằm phát triển năng lực chuyên môn và đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành của nghề nghiệp. Một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của một phiên kiểm huấn chính là môi trường. Trong bài viết này yếu tố môi trường được đề cập đến bao gồm: môi trường vật chất, mối quan hệ giữa kiểm huấn viên và người được kiểm huấn, văn hóa và yếu tố tâm lý. Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố sẽ là cơ sở để có một phiên kiểm huấn thành công
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3779
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00046- Yếu tố môi trường trong kiểm huấn công tác xã hội.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 345,98 kB

    • Format : Adobe PDF