Item Infomation


Title: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Authors: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh
Keywords: Hoạt động nghiên cứu | Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học đang trở thành một xu hướng chung của các trường Đại học trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhân loại đang bước dần vào nền kinh tế tri thức. Ở nước ta, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Nó khiến cho một số trường Đại học còn đặt các hoạt động nghiên cứu khoa học ngang hàng với những với các hoạt động giáo dục đào tạo và gọi trường mình với cái tên là “Học viện”. Hệ quả của việc chuyển đổi này như thế nào thì còn cần phải có thời gian để kiểm chứng, nhưng nó cho thấy, việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu. Đại học Thăng Long trong thời gian gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Trong các bước phát triển mạnh mẽ này, các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Dưới đây chúng tôi xin phép được nêu lên một số ý kiến xung quanh việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường ta.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3794
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: