Search

Search Results

Results 1-10 of 19 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách giáo khoa tập trung vào ngôn ngữ và khả năng nghe tiếng Hàn trong các tình huống thực tế

 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 2 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.

 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách giúp người học tiếng Hàn Quốc tập trung vào chức năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng để hiểu và thể hiện rõ chức năng.

 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách giáo khoa tập trung vào ngôn ngữ và khả năng nghe tiếng Hàn trong các tình huống thực tế

 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'đọc' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ, chức năng và biểu hiện cần thiết cho người học tiếng Trung cấp được cung cấp cùng với ngữ cảnh. Qua đó, nhằm mục đích để đọc và hiểu các bài báo được tạo thành từ hầu hết các cuộc hội thoại hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc

 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.

 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách giáo khoa tập trung vào ngôn ngữ và khả năng nghe tiếng Hàn trong các tình huống thực tế

 • Sách/Book


 • Authors: 이정희 (2015)

 • Cuốn sách giáo khoa tập trung vào ngôn ngữ và khả năng nghe tiếng Hàn trong các tình huống thực tế