Item Infomation


Title: 경희 한국어 읽기 6
Other Titles: Get it Korean: Reading - 6
Authors: 이정희
Keywords: Ngôn ngữ Hàn | Luyện đọc tiếng Hàn | Tiếng Hàn Quốc
Issue Date: 2015
Publisher: Korea.: 출판사 하우
Abstract: Cuốn sách giúp người học tiếng Hàn Quốc tập trung vào chức năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng để hiểu và thể hiện rõ chức năng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9201
Appears in Collections1-Ngôn ngữ khác
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • get it korean reading 6-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 516,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • get it korean reading 6.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 102,47 MB

  • Format : Adobe PDF